Instrukcja do BIP

 

Instrukcja
korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

   Biuletyn Informacji Publicznej podzielony jest na kilkanaście zasadnicznych kategorii. Każda z nich zawiera informacje odpowiadające danej kategorii. I tak mamy do wyboru kategorie:

Informacje
    Dane
        Podstawowe informacje dotyczące Gminy Aleksandrów.
        Obiekty zabytkowe.
        Położenie i historia.
    Organizacja
        Gminny Osrodek Pomocy Społecznej (Inf. o GOPS).
        Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu.
        Gminna Biblioteka Publiczna (Dane dotyczace bibliotek na terenie gminy).
    Komunikaty i Ogłoszenia (Najświeższe wiadomości).
    Przetargi (Informacje o przetargach).
    Wybory 2006 (Informacje dotyczące wyborów).
Organy
    Rada Gminy (Krótko o radzie).
    Przewodniczący Rady.
    Radni (Lista radnych).
    Komisje (Składy osobowe Komisji Stałych Rady Gminy).
    Wójt gminy.
    Zastępca Wójta gminy.
    Skarbnik.
    Oświadczenia majątkowe (opublikowane oświaczenia majątkowe).
    Referaty (podział UG)
        Referat finansowy (Pracownicy oraz zadania referatu).
        Referat organizacyjny i spraw społecznych (Pracownicy i zadania referatu).
        Referat rozwoju przestrzennego (Pracownicy i zadania referatu).
        Referat spraw obywatelskich (Pracownicy oraz zadania referatu).
Prawo lokalne
    Statut (Statut Gminy Aleksandrów).
    Regulamin (Regulamin organizacyjny Gminy Aleksandrów).
    Uchwały (Uchwały Rady Gminy).
        Projekty.
    Zarządzenia (Zarzadzenia Wójta Gminy).
    Protokoły.
    Podatki i opłaty.
    Strategia rozwoju (Jakie plany ma Gmina Aleksandrów).
    Zagospodarowanie przestrzenne (aktualnie gmina nie posiada).
    Gospodarka komunalna (informacje dot. stanu mienia komunalnego).
Jednostki Gminne
    Wykaz jednostek.
    Szkolnictwo.
         Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie (Informacje o placówce).
         Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Nad Czarną (Informacje o placówce).
         Szkoła podstawowa w Skotnikach (Informacje o placówce).
         Gminazjum w Dąbrowie Nad Czarną (Informacje o placówce).
    Spólki prawa handlowego.
    Stowarzyszenai i związki.
    Pozostałe jednostki.
Majatek gminy
    Budżet 2003 (Uchwała budżetowa gminy).
    Budżet 2004 (Uchwała budżetowa gminy).
    Budżet 2005 (Uchwała budżetowa gminy).
    Budżet 2006 (Uchwała budżetowa gminy).
    Budżet 2007 (Uchwała budżetowa gminy).
    Informacje i komunikaty (Informacje dotyczące mienia gminy i budżetów).
Służby gminne
    Policja.
    Straż pożarna.
    Wodociagi.
Narzędzia
    Instrukcja BIP (gdzie co znaleźć).
    Statystyki.
    Rejestr zmian (Zmiany wprowdzane w BIP).

    Tak wygląda mapa serwisu. Oprócz tego do dyspozycji użytkownika jest wyszukiwarka (prawy, górny róg przeglądarki) - wystarczy w niej wpisać to, co chce się znaleźć i wcisnąć ENTER.