Zarządzenie Nr 29/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 29/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 28 maja 2012rw sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie.

Dokument do pobrania tutaj >>