Zarządzenie Nr 18/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 18/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 marca 2012rw sprawie: powołania biegłego celem świadczenia pomocy techniczno - technologicznej podczas przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na realizację zadania inwestycyjnego "Kanalizacja Gminy Aleksandrów - budowa przydowmowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>