Zarządzenie Nr 20/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 20/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 marca 2012rzmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie na podstawie umowy o pracę.

Dokument do pobrania tutaj >>