Zarządzenie Nr 23/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 23/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 kwietnia 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na wykonanie zadania inwestycyjnego - zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie - realizacja projektu pod nazwą "Zagospodarowanie centrum miejscowości Aleksandrów".

Dokument do pobrania tutaj >>