Zarządzenie Nr 30/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 30/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 28 maja 2012rzmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokument do pobrania tutaj >>