Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Dziembor

urzęduje w środy, pokój nr 117

tel. (044) 756 00 27

Dyżur w każdą środę
 w godz. 15:30 - 17:30