Zmiany w zakresie podatków

Podatki | Komunikaty i ogłoszenia

Od 1 stycznia 2016r. zmiany w podatkach


Wójt Gminy Aleksandrów informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany, które będą dotyczyć podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych.

Zmiany w zakresie podatków dotyczą m.in. :


1. Wprowadzania jednorazowej płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.


W przypadku, gdy kwota ww. podatków nie przekracza 100zł podatek płatny będzie jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca w przypadku osób fizycznych oraz do 31 stycznia w przypadku osób prawnych.

2. Wyłączenia prowadzenia postępowań w sprawie zobowiązań podatkowych o znikomej wysokości.

W przypadku, gdy kwota podatków nie przekroczy 6,10zł nie wydaje się decyzji wymiarowej.

Dokument do pobrania tutaj >>