Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o wynikach wyborów uzupełniających

Wybory Uzupelniajace