Uchwała Nr XIX/147/2017

Uchwały
Uchwała Nr XIX/147/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 marca 2017 roku 

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów".

Dokument do pobrania tutaj >>