Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej przez Klub sportowy w gminie Aleksandrów za rok 2016.

Organizacje pozarządowe