Zarządzenie Nr 31/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 31/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 kwietnia 2017r.w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Dokument do pobrania tutaj >>