Pomoc żywnościowa

Komunikaty i ogłoszenia
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 W ALEKSANDROWIE ZAPRASZA OSOBY
STARSZE, SAMOTNE A TAKŻE RODZINY Z TERENU
GMINY ALEKSANDRÓW PO ODBIÓR ŻYWNOŚCI.
INFORMUJEMY, ZE DOCHÓD NA OSOBĘ NIE MOŻE
PRZEKRACZAĆ MIESIĘCZNIE 1028ZŁ
W PRZYPADKU RODZINY KILKUOSOBOWEJ
A JEŚLI JEST TO OSOBA SAMOTNA - 1268 ZŁ.
ZAPRASZAMY!