Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg

Organizacje pozarządowe
Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Gminy Aleksandrów z
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2016


Dokument do pobrania tutaj >>