Zarządzenie Nr 37/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 37/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 23 czerwca 2017r.w sprawie: powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie n/Czarną.

Dokument do pobrania tutaj >>