Informacja dotycząca konsultacji projektu programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok