Zarządzenie Nr 23/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 23/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 12 marca 2018r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>