Wybór najkorzystniejszej oferty - Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Aleksandrów...

Przetargi
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Aleksandrów
w związku z realizacją zadania

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów w kwocie 800 000 złotych"


Dokument do pobrania tutaj  >>