Dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych

Komunikaty i ogłoszenia
Informacja – WAŻNE

UWAGA MIESZKAŃCY!


Wójt Gminy Aleksandrów informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o uzyskanie dotacji w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Prosimy osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu o składanie wniosków. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Aleksandrów w pokoju nr 107 w terminie do 30.03.2018 roku.


      Dionizy Głowacki
Wójt Gminy Aleksandrów