Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej

Komunikaty i ogłoszenia