Zarządznie Nr 27/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 27/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 22 marca 2018r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.

Dokument do pobrania tutaj >>