Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskichobrazek_niedostępnyW ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej
z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Aleksandrów uzyskała dotację w wysokości
215 372,60 PLN, część tej dotacji, tj. 195 372,60 PLN przeznacza na realizację zintegrowanego, realizowanego w partnerstwie programu „Gminne Centrum Kultury” w Aleksandrowie na bazie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy przeznaczonego dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin z gminy Aleksandrów.

Zobacz: zaproszenie do składania ofert nr 1/2009 z dnia 17.02.2009 roku - zakładka konkursy.Wyniki konkursu >>

Konkursy >>

Załączniki >>

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - internetowa strona programu >> 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów >>

Zaproszenie do składania oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nie przekraczającej 2000 EURO >>