Ogłoszenie o wynikach konkursu

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich


OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU NA ORGANIZACJĘ WIZYTY STUDYJNEJ

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO

PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH


W wyniku przeprowadzonego uproszczonego postępowania na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 Euro w trybie procedury specjalnej CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich rozstrzygnięto złożoną ofertę na organizację wizyty studyjnej.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”

ul. Partyzantów 17 26-004 Bieliny


Wójt Gminy

(-)Głowacki Dionizy