Radni

W skład Rady Gminy w Aleksandrowie wchodzi

15 radnych:


Rok 2016

Ewa Dziembor - Przewodnicząca Rady Gminy, zam.Aleksandrów Oświadczenie majątkowe>>Korekta >>
Anczkiewicz Waldemar
, zam. Dąbrowa nad Czarną
Oświadczenie majątkowe>>

Grabowski Grzegorz
, zam. Skotniki
Oświadczenie majątkowe>>

Januszewski  Adolf
, zam. Ciechomin
Oświadczenie majątkowe>>

Konecki Paweł
, zam. Niewierszyn
Oświadczenie majątkowe>>

M
agiera Mariusz
, zam. Dębowa Góra - Kolonia
Oświadczenie majątkowe>> Korekta >>

N
ycz Agnieszka,
zam. Sieczka
Oświadczenie majątkowe - wybory uzupełniające >>

O
głoza Józef
, zam. Wólka Skotnicka
Oświadczenie majątkowe>>

Piątkowski Marek
, zam. Siucice Kolonia
Oświadczenie majątkowe>>

Przybył Tomasz
, zam. Marianów
Oświadczenie majątkowe>>

Stańczyk Józef
, zam. Kotuszów
Oświadczenie majątkowe>> Korekta >>

Ślusarczyk Zbigniew, zam. Reczków Nowy Oświadczenie majątkowe>> Korekta >>

Szmigiel Dorota, zam. Stara Oświadczenie majątkowe>> Korekta >>

Wroniszewska Magdalena, zam. Szarbsko Oświadczenie majątkowe>>

Ząbecka Beata, zam. Jaksonek Oświadczenie majątkowe>>

  Rok 2015

Ewa Dziembor - Przewodnicząca Rady Gminy, zam.Aleksandrów Oświadczenie majątkowe>> 

Anczkiewicz Waldemar, zam. Dąbrowa nad Czarną Oświadczenie majątkowe>>

Grabowski Grzegorz, zam. Skotniki Oświadczenie majątkowe>>
Januszewski  Adolf
, zam. Ciechomin
Oświadczenie majątkowe>>

Konecki Paweł, zam. Niewierszyn Oświadczenie majątkowe>>

Magiera Mariusz, zam. Dębowa Góra - Kolonia Oświadczenie majątkowe>>

Ogłoza Józef, zam. Wólka Skotnicka Oświadczenie majątkowe>>

Piątkowski Marek, zam. Siucice Kolonia Oświadczenie majątkowe>>

Przybył Tomasz, zam. Marianów Oświadczenie majątkowe>>

Stańczyk Józef, zam. Kotuszów Oświadczenie majątkowe>>

Szmigiel Dorota, zam. Stara Oświadczenie majątkowe>>

Ślusarczyk Zbigniew, zam. Reczków Nowy Oświadczenie majątkowe>>

Wroniszewska Magdalena, zam. Szarbsko Oświadczenie majątkowe>>

Ząbecka Beata, zam. Jaksonek Oświadczenie majątkowe>>
Rok 2014 (oświadczenia za cały rok)

Ewa Dziembor - Przewodnicząca Rady Gminy, zam.Aleksandrów Oświadczenie majątkowe>>  Wyjaśnienie >>

Wujek Elżbieta - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, zam. Sieczka Oświadczenie majątkowe>>

Anczkiewicz Waldemar, zam. Dąbrowa nad Czarną Oświadczenie majątkowe>>

Grabowski Grzegorz, zam. Skotniki Oświadczenie majątkowe>>

Januszewski  Adolf, zam. Ciechomin Oświadczenie majątkowe>>

Konecki Paweł, zam. Niewierszyn Oświadczenie majątkowe>>

Magiera Mariusz, zam. Dębowa Góra - Kolonia Oświadczenie majątkowe>>

Ogłoza Józef, zam. Wólka Skotnicka Oświadczenie majątkowe>>

Piątkowski Marek, zam. Siucice Kolonia Oświadczenie majątkowe>>

Przybył Tomasz, zam. Marianów Oświadczenie majątkowe>>

Stańczyk Józef, zam. Kotuszów Oświadczenie majątkowe>>

Szmigiel Dorota, zam. Stara Oświadczenie majątkowe>>

Ślusarczyk Zbigniew, zam. Reczków Nowy Oświadczenie majątkowe>>

Wroniszewska Magdalena, zam. Szarbsko Oświadczenie majątkowe>>

Ząbecka Beata, zam. Jaksonek Oświadczenie majątkowe>>

 


Rok 2014 (nowa kadencja - oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień wyborów)

Ewa Dziembor - Przewodnicząca Rady Gminy, zam.Aleksandrów Oświadczenie majątkowe>>

Wujek Elżbieta - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, zam. Sieczka Oświadczenie majątkowe>>

Anczkiewicz Waldemar, zam. Dąbrowa nad Czarną Oświadczenie majątkowe>>

Grabowski Grzegorz, zam. Skotniki Oświadczenie majątkowe>>

Januszewski  Adolf, zam. Ciechomin Oświadczenie majątkowe>>

Konecki Paweł, zam. Niewierszyn Oświadczenie majątkowe>>

Magiera Mariusz, zam. Dębowa Góra - Kolonia Oświadczenie majątkowe>>

Ogłoza Józef, zam. Wólka Skotnicka Oświadczenie majątkowe>>

Piątkowski Marek, zam. Siucice Kolonia Oświadczenie majątkowe>>

Przybył Tomasz, zam. Marianów Oświadczenie majątkowe>>

Stańczyk Józef, zam. Kotuszów Oświadczenie majątkowe>>

Szmigiel Dorota, zam. Stara Oświadczenie majątkowe>>

Ślusarczyk Zbigniew, zam. Reczków Nowy Oświadczenie majątkowe>>

Wroniszewska Magdalena, zam. Szarbsko Oświadczenie majątkowe>>

Ząbecka Beata, zam. Jaksonek Oświadczenie majątkowe>>

 


Rok 2014

Kowalski Tomasz - Przewodniczący Rady Gminy, zam. Dąbrówka Oświadczenie majątkowe>>

Wujek Elżbieta - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, zam. Sieczka  Oświadczenie majątkowe>>

Bernaciak Agata - zam. Jaksonek  Oświadczenie majątkowe>>

Jasion Stanisław - zam. Skotniki  Oświadczenie majątkowe>>

Józefowski Grzegorz - zam. Dębowa Góra  Oświadczenie majątkowe>>

Konecki Paweł - zam. Niewierszyn  Oświadczenie majątkowe>>

Makowski Jan - zam. Borowiec  Oświadczenie majątkowe>>

Ogłoza Józef - zam. Wólka Skotnicka  Oświadczenie majątkowe>>

Piątkowski Marek - zam. Siucice Kolonia  Oświadczenie majątkowe>>

Przybył Tomasz - zam. Marianów  Oświadczenie majątkowe>>

Salamaga Anna - zam. Kotuszów  Oświadczenie majątkowe>>

Sędkowski Bogdan - zam. Ciechomin  Oświadczenie majątkowe>>

Sipa Eugeniusz - zam. Aleksandrów  Oświadczenie majątkowe>>

Szmigiel Dorota - zam. Stara  Oświadczenie majątkowe>>

Ślusarczyk Zbigniew - zam. Reczków Nowy  Oświadczenie majątkowe>>