Radni

W skład Rady Gminy w Aleksandrowie wchodzi

15 radnych:


Rok 2016

Ewa Dziembor - Przewodnicząca Rady Gminy, zam.Aleksandrów Oświadczenie majątkowe>>Korekta >>
Anczkiewicz Waldemar
, zam. Dąbrowa nad Czarną
Oświadczenie majątkowe>>

Grabowski Grzegorz
, zam. Skotniki
Oświadczenie majątkowe>>

Januszewski  Adolf
, zam. Ciechomin
Oświadczenie majątkowe>>

Konecki Paweł
, zam. Niewierszyn
Oświadczenie majątkowe>>

M
agiera Mariusz
, zam. Dębowa Góra - Kolonia
Oświadczenie majątkowe>> Korekta >>

N
ycz Agnieszka,
zam. Sieczka
Oświadczenie majątkowe - wybory uzupełniające >>

O
głoza Józef
, zam. Wólka Skotnicka
Oświadczenie majątkowe>>

Piątkowski Marek
, zam. Siucice Kolonia
Oświadczenie majątkowe>>

Przybył Tomasz
, zam. Marianów
Oświadczenie majątkowe>>

Stańczyk Józef
, zam. Kotuszów
Oświadczenie majątkowe>> Korekta >>

Ślusarczyk Zbigniew, zam. Reczków Nowy Oświadczenie majątkowe>> Korekta >>

Szmigiel Dorota, zam. Stara Oświadczenie majątkowe>> Korekta >>

Wroniszewska Magdalena, zam. Szarbsko Oświadczenie majątkowe>>

Ząbecka Beata, zam. Jaksonek Oświadczenie majątkowe>>

  Rok 2015

Ewa Dziembor - Przewodnicząca Rady Gminy, zam.Aleksandrów Oświadczenie majątkowe>> 

Anczkiewicz Waldemar, zam. Dąbrowa nad Czarną Oświadczenie majątkowe>>

Grabowski Grzegorz, zam. Skotniki Oświadczenie majątkowe>>
Januszewski  Adolf
, zam. Ciechomin
Oświadczenie majątkowe>>

Konecki Paweł, zam. Niewierszyn Oświadczenie majątkowe>>

Magiera Mariusz, zam. Dębowa Góra - Kolonia Oświadczenie majątkowe>>

Ogłoza Józef, zam. Wólka Skotnicka Oświadczenie majątkowe>>

Piątkowski Marek, zam. Siucice Kolonia Oświadczenie majątkowe>>

Przybył Tomasz, zam. Marianów Oświadczenie majątkowe>>

Stańczyk Józef, zam. Kotuszów Oświadczenie majątkowe>>

Szmigiel Dorota, zam. Stara Oświadczenie majątkowe>>

Ślusarczyk Zbigniew, zam. Reczków Nowy Oświadczenie majątkowe>>

Wroniszewska Magdalena, zam. Szarbsko Oświadczenie majątkowe>>

Ząbecka Beata, zam. Jaksonek Oświadczenie majątkowe>>