Referaty

Referat finansowy

Referaty


Michał Boraniecki - Skarbnik Gminy

pokój nr 110

tel. (0-44) 756 00 27 wew. 23

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Referaty

Halina Pasikowska - kierownik referatu
pokój nr 105
 tel. (0-44) 756 00 27 wew. 26

Referat organizacyjny

Referaty

Alicja Staśkiewicz - kierownik referatu
pokój nr 3
 tel. (0-44) 756 00 27

Referat spraw obywatelskich

Referaty

Witold Małecki - kierownik referatu, kierownik USC
pokój nr 113
 tel. (0-44) 756 00 27 wew. 31 lub (044) 756 00 16

Dostawca XML