Plany i strategie

Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów na lata 2015-2022

Plany i strategie

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013

Plany i strategie

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów

Plany i strategie

Plan ochrony środowiska

Plany i strategie

PLAN OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA
GMINY ALEKSANDRóW

Cały dokument...

Plan rozwoju lokalnego

Plany i strategie

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY ALEKSANDRóW

Cały dokument...

 

Dostawca XML