Zarządzenia

Zarządznie Nr 27/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 27/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 22 marca 2018r.


Zarządzenie Nr 25/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 25/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 15 marca 2018r.


Zarządzenie Nr 23/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 23/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 12 marca 2018r.


Zarządzenie Nr 18/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 18/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 1 marca 2018r.


Zarządzenie Nr 17/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 17/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 1 marca 2018r.


Zarządzenie Nr 10/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 10/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 lutego 2018r.


Zarządzenie Nr 9/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 9/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 lutego 2018r.


Zarządzenie Nr 46/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 46/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 7 sierpnia 2017r.


Zarządzenie Nr 45/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 45/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 7 sierpnia 2017r.


Zarządzenie Nr 37/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 37/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 23 czerwca 2017r.


Zarządzenie Nr 35/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 35/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 czerwca 2017r.


Zarządzenie Nr 32/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 32/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 4 maja 2017r.


Zarządzenie Nr 31/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 31/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 kwietnia 2017r.


Zarządzenie Nr 30/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 30/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 28 kwietnia 2017r.


Zarządzenie Nr 26/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 26/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 14 kwietnia 2017r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML