Zarządzenia

Zarządzenie Nr 51/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 51/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 6 września 2012r


Zarządzenie Nr 50/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 50/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 sierpnia 2012rw sprawie: utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Aleksandrów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie Nr 49/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 49/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 23 sierpnia 2012rw sprawie: powierzchnia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 48/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 48/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 23 sierpnia 2012rw sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zarządzenie Nr 47/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 47/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 20 sierpnia 2012r


Zarządzenie Nr 46/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 46/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 sierpnia 2012rw sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 45/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 45/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 13 sierpnia 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Aleksandrów".

Zarządzenie Nr 44/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 44/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 13 sierpnia 2012rw sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 41/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 41/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 26 lipca 2012rw sprawie: termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr 40/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 40/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 lipca 2012r


Zarządzenie Nr 39/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 39/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 lipca 2012r


Zarządzenie Nr 38/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 38/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 lipca 2012r

Zarządzenie Nr 37/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 37/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 czerwca 2012r

Zarządzenie Nr 36/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 36/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 czerwca 2012r

Zarządzenie Nr 35/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 35/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 czerwca 2012r
Dostawca XML