Zarządzenia

Zarządzenie Nr 23/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 23/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 3 kwietnia 2017r.w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 24/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 24/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 5 kwietnia 2017r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 22/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 22/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 3 kwietnia 2017r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktu przedszkolnego w Skotnikach i do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 20/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 marca 2017r.w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 19/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 19/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2017r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenia Nr 17/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 17/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2017r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 16/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 16/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 marca 2017r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej od zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 15/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 15/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 02 marca 2017r.w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 14/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 14/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 02 marca 2017r.zmieniające zarządzenie nr 7/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 13/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 13/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 01 marca 2017r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 8/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 8/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 lutego 2017r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 7/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 lutego 2017r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 39/2016

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 39/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 2 sierpnia 2016r.w sprawie: ogłoszenia "Gminnego Konkursu Stołu Dożynkowego" organizowanego podczas Gminnego Święta Plonów Aleksandrów 2016 oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 38/2016

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 38/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 2 sierpnia 2016r.w sprawie: ogłoszenia "Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego" organizowanego podczas Gminnego Święta Plonów Aleksandrów 2016 oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 15/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 15/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 26 lutego 2016r.w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2016r na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML