Zarządzenia

Zarządzenie Nr 1/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 1/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 stycznia 2012r


Zarządzenie Nr 57/2011

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 57/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 7 października 2011rw sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą "Utworzenie o prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011-2014", który był skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3. ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 54/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 54/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 23 września 2011rw sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Aleksandrów pod nazwą "Utworzenie o prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011-2014"

Zarządzenie Nr 50/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 50/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 12 września 2011rw sprawie: udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Aleksandrów pod nazwą "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 - 2014".

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 49/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 49/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 8 września 2011rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014” który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa  w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej. 

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 46/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 46/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 sierpnia 2011r


» więcej | 56439 odsłon

Zarządzenie Nr 43/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 43/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 27 lipca 2011r


» więcej | 55721 odsłon

Zarządzenie Nr 41/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 41/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 22 lipca 2011r


» więcej | 55824 odsłon

Zarządzenie Nr 40/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 40/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 14 lipca 2011r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 39/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 39/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 8 lipca 2011r


» więcej | 55703 odsłon

Zarządzenie Nr 38/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 38/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 8 lipca 2011r


» więcej | 56403 odsłon

Zarządzenie Nr 36/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 36/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 czerwca 2011r


» więcej | 62341 odsłon

Zarządzenie Nr 35/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 35/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 czerwca 2011r


» więcej | 55695 odsłon

Zarządzenie Nr 34/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 34/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 27 czerwca 2011r


» więcej | 56118 odsłon

Zarządzenie Nr 33/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 33/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 czerwca 2011r


» więcej | 55646 odsłon
Dostawca XML