Zarządzenia

Zarządzenie Nr 32/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 32/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 czerwca 2011r


» więcej | 30546 odsłon

Zarządzenie Nr 31/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 31/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 czerwca 2011 roku


» więcej | 30577 odsłon

Zarządzenie Nr30/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 30/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 1 czerwca 2011r


» więcej | 30576 odsłon

Zarządzenie Nr 28/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 28/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia  20 maja 2011 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 27/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 27/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 23 maja 2011r


» więcej | 30623 odsłon

Zarządzenie Nr 26/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 26/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 12 maja 2011r


» więcej | 30526 odsłon

Zarządzenie Nr 25/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 25/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia  12 maja 2011 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Aleksandrowie

Zarządzenie Nr 24/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 24/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 12 kwietnia 2011r


» więcej | 30504 odsłon

Zarządzenie Nr 23/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 23/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia  12 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Aleksandrowie

Zarządzenie Nr 22/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 22/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia  8 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 21/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 21/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 6 kwietnia 2011r


w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Zarządzenie Nr 20/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 20/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 marca 2011r


» więcej | 30544 odsłon

Zarządzenie Nr 19/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 19/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia  18 marca 2011 roku

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w 2011 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 17/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 17/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2011r


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Zarządzenie Nr 16/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 16/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2011r


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Dostawca XML