Zarządzenia

Zarządzenie Nr 15/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 15/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 15 marca 2011r


» więcej | 55692 odsłon

Zarządzenie Nr 12/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 12/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 8 marca 2011r


» więcej | 55696 odsłon

Zarządzenie Nr 11/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 11/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia  7 marca 2011 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 10/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 10/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 25 lutego 2011r


» więcej | 55587 odsłon

Zarządzenie Nr 9/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 9/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 25 lutego 2011r


» więcej | 55961 odsłon

Zarządzenie Nr 8/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 8/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 25 lutego 2011r


» więcej | 55890 odsłon

Zarządzenie Nr 7/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 7/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 23 lutego 2011 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 6/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 6/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 15 lutego 2011r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień publicznych dla potrzeb Gminy Aleksandrów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec, remont drogi gminnej w miejscowości Kalinków, remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec.

Zarządzenie Nr 5/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 5/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 20 stycznia 2011 roku

 

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 4/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 4/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 20 stycznia 2011r


» więcej | 55553 odsłon

Zarządzenie Nr 3/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 3/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 17 stycznia 2011 roku

 

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Zarządznie Nr 2/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 2/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 stycznia 2011r


» więcej | 55645 odsłon

Zarządzenie Nr 1/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 1/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 10 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 42/2010 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok, oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2011-2017

Zarządzenie Nr 42/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 42/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 15 listopada 2010 roku

 

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok, oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2011-2017

Zarządzenie Nr 26/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 26/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 21 czerwca 2010 roku

 

w sprawie terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników

Dostawca XML