Zarządzenia

Zarządzenie Nr 14/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 14/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 26 lutego 2016r.w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 12/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 12/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 5 lutego 2016r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 11/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 11/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 5 lutego 2016r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 10/2016

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 10/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 25 stycznia 2016r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla punku przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 9/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 9/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 22 stycznia 2016r.w sprawie: udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 7/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 7/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 stycznia 2016r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art, 3 ust 3 ustway z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 6/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 6/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 stycznia 2016r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 60/2015

Zarządzenia | Wybory Parlamentarne
Zarządzenie Nr 60/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 08 października 2015r.w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych dla potrzeb Gminy Aleksandrów do przeprowadzenia WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i do  SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, zarządzonych na dzień 25 października 2015r..

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 58/2015

Zarządzenia | Wybory Parlamentarne
Zarządzenie Nr 58/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 05 października 2015r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r..

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 51/2015

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 51/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 25 sierpnia 2015r.w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 50/2015

Referendum | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 50/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 24 sierpnia 2015r.w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum dla potrzeb Gminy Aleksandrów do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 48/2015

Referendum | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 48/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 12 sierpnia 2015r.w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 47/2015

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 47/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 sierpnia 2015r.w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrownie nad Czarną.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr46/2015

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 46/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 sierpnia 2015r.w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w Gminie Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 44/2015

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 44/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 3 sierpnia 2015r.w sprawie ogłoszenia "Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego" organizowanego podczas Gminnego Święta Plonów Aleksandrów 2015 oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu.

Dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML