Zarządzenia

Zarządzenie Nr 17/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 17/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 kwietnia 2013r

Zarządzenie Nr 16/2013

Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 16/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 kwietnia 2013rw sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2013 roku - "Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów", powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert, określenia regulaminu pracy komisji konkursowej, określenia materiałów informacyjnych do konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego, określenia wzoru formularza ofertowego, oświadczenia oferenta oraz wzoru umowy na realizację programu zdrowotnego.

Zarządzenie Nr 15/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 15/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 2 kwietnia 2013r

Zarządzenie Nr 14/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 14/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 marca 2013r

Zarządzenie Nr 13/2013

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 13/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 marca 2013r

Zarządzenie Nr 12/2013

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 12/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 marca 2013r

Zarządzenie Nr 11/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 11/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 12 marca 2013r

Zarządzenie Nr 10/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 10/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 marca 2013r

Zarządzenie Nr 9/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 9/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 7 marca 2013r

Zarządzenie Nr 8/2013

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 8/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 4 marca 2013r

Zarządzenie Nr 7/2013

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 7/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 4 marca 2013r

Zarządzenie Nr 6/2013

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 6/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 lutego 2012rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 5/2013

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 5/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 lutego 2012rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 4/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 4/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 stycznia 2013r

Zarządzenie Nr 3/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 3/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 stycznia 2013r
Dostawca XML