Zarządzenia

Zarządzenie Nr 68/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 68/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 grudnia 2012rw sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Aleksandrów.

Zarządzenie Nr 67/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 67/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 grudnia 2012rw sprawie: określenia kosztu wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Aleksandrów.

Zarządzenie Nr 66/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 66/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 grudnia 2012rw sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Aleksandrów.

Zarządzenie Nr 65/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 65/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 grudnia 2012r


Zarządzenie Nr 63/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 63/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 grudnia 2012r


Zarządzenie Nr 62/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 62/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 3 grudnia 2012r


Zarządzenie Nr 61/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 61/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2012rw sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 60/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 60/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 19 listopada 2012r


Zarządzenie Nr 59/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 59/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 15 listopada 2012rw sprawie: projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Aleksandrów w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok, oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2013-2020.

Zarządzenie Nr 58/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 58/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 26 października 2012rw sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 57/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 57/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 5 października 2012r


Zarządzenie Nr 56/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 56/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 1 października 2012r


Zarządzenie Nr 54/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 54/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 września 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na dostawę oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2012/2013 w ilości 100 000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości.

Zarządzenie Nr 53/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 53/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 września 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na dostawę i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

Zarządzenie Nr 52/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 52/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 13 września 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na udzielenie kredytu długoterminowego.
Dostawca XML