Statut

Uchwała Nr XXVIII/164/2009

Statut | Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/164/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Aleksandrów

Statut Gminy Aleksandrów

Statut
Dostawca XML