Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

Rozstrzygnięcie konkursu

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

Zaproszenie do składania ofert

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich


OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU NA ORGANIZACJĘ WIZYTY STUDYJNEJ

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO

PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH

Zaproszenie od składania ofert

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów WiejskichZaproszenie do składania oferty

na usługi Integracji Społecznej o wartości nie przekraczającej 2000 EURO,

w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU NA REALIZACJĘ USŁUG

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO

PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

 

Aleksandrów, dnia 02.03.2010 roku


  1. Nr 1/2010

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich


obrazek_niedostępnyW ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej
z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Aleksandrów uzyskała dotację w wysokości
215 372,60 PLN, część tej dotacji, tj. 195 372,60 PLN przeznacza na realizację zintegrowanego, realizowanego w partnerstwie programu „Gminne Centrum Kultury” w Aleksandrowie na bazie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy przeznaczonego dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin z gminy Aleksandrów.

Dostawca XML