Wybory Prezydenckie

Zarządzenie Nr 25/2015

Wybory Prezydenckie | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 25/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 kwietnia 2015r.w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

Dokument do pobrania tutaj >>

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory Prezydenckie
Postanowienie
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 4 lutego 2015 r.

o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dokument do pobrania tutaj >>

Informacja o numerach i granicha obwodów głosowania.

Wybory Prezydenckie
Dostawca XML