Organizacje pozarządowe

Zarządznie Nr 27/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 27/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 22 marca 2018r.


Zarządzenie Nr 25/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 25/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 15 marca 2018r.


Zarządzenie Nr 23/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 23/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 12 marca 2018r.


Zarządzenie Nr 18/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 18/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 1 marca 2018r.


Zarządzenie Nr 17/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 17/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 1 marca 2018r.


Zarządzenie Nr 10/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 10/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 lutego 2018r.


Zarządzenie Nr 9/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 9/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 lutego 2018r.


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg

Organizacje pozarządowe
Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Gminy Aleksandrów z
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2016


» więcej | 72398 odsłon

Zarządzenie Nr 26/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 26/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 14 kwietnia 2017r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 24/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 24/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 5 kwietnia 2017r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 20/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 marca 2017r.w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML