Organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 9/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 9/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 22 stycznia 2016r.w sprawie: udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 7/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 7/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 stycznia 2016r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art, 3 ust 3 ustway z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 6/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 6/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 stycznia 2016r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów o wynikach konsultacji w związku z projektem programu współpracy Gminy Aleksandrów

Organizacje pozarządowe
Informacja Wójta Gminy Aleksandrów
o wynikach konsultacji przeprowadzonych w związku z projektem programu współpracy Gminy Aleksandrów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 18/2015

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 18/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 24 marca 2015r.w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 17/2015

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 17/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 24 marca 2015r.w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 16/2015

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 16/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 marca 2015r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 14/2015

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 14/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 6 marca 2015r.w sprawie: udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 13/2015

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 13/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 6 marca 2015r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 12/2015

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 12/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 26 lutego 2015r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 11/2015

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 11/2015
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 26 lutego 2015r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 76/2014

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 76/2014
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 15 grudnia 2014r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Rozwój infrastruktury i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2015-2019", który był skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 72/2014

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 72/2014
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 8 grudnia 2014r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Aleksandrów pod nazwą "Rozwój infrastruktury i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2015-2019".

Dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML