Organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 7/2013

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 7/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 4 marca 2013r

Zarządzenie Nr 6/2013

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 6/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 lutego 2012rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 5/2013

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 5/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 lutego 2012rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o projekcie programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia
Aleksandrów, dnia 10 października 2012 r.


INFORMACJA

Zarządzenie Nr 16/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 16/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 lutego 2012rw sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 15/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 15/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 lutego 2012rw sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 12/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 12/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 lutego 2012rw sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 11/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 11/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 lutego 2012rw sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 9/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 9/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 lutego 2012rw sprawie: wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r na terenie Gminy Aleksandrów.

Zarządzenie Nr 7/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 7/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 stycznia 2012rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 6/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 6/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 stycznia 2012rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszeniaAleksandrów, dnia 20 października 2011 r.


INFORMACJA

  

 Wójt Gminy Aleksandrów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/237/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego

Dostawca XML