Narodowy Spis Powszechny

Informacje o Narodowym Spisie Powszechnym

Narodowy Spis Powszechny
OBCHÓD PRZEDSPISOWY
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz.

Dostawca XML