Osoby prawne

Uchwała Nr XXIII/182/2017

Osoby prawne | Podatki | Uchwały | Osoby fizyczne
Uchwała Nr XXIII/182/2017
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 listopada 2017 roku 

Uchwała Nr XVI/128/2016

Osoby prawne | Uchwały | Osoby fizyczne
Uchwała Nr XVI/128/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XVI/127/2016

Osoby prawne | Uchwały | Osoby fizyczne
Uchwała Nr XVI/127/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

Deklaracja na podatek rolny

Osoby prawne

Deklaracja na podatek od leśny

Osoby prawne

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Osoby prawne
Dostawca XML