Dane

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE GMINY ALEKSANDRA"W

Dane

1)    Liczba mieszkańców gminy  – 4 892  

OBIEKTY ZABYTKOWE

Dane

         Na terenie gminy Aleksandrów znajdują się liczne zabytki architektury.
W rejonie tym żywe są nadal tradycje kultury ludowej. Do najcenniejszych zabytków architektury sakralnej należy zaliczyć drewniany kościół późnogotycki i dwór późnorenesansowy w Skotnikach.

POŁOŻENIE I HISTORIA

Dane

Gmina Aleksandrów powstała w 1973 roku w wyniku ogólnokrajowej reorganizacji  terenowej administracji państwowej.

Położona jest w środkowej części powiatu piotrkowskiego z nieznacznym przesunięciem ku wschodowi na prawym brzegu rzeki Pilicy. Sąsiaduje  z gminami:

 - od północy z gminą Mniszków ,

 - od wschodu z gminą Paradyż i Żarnów,

 - od południa z gminą Przedbórz, 

Dostawca XML