Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie RDOŚ w Łodzi dotyczące trasy S12

Komunikaty i ogłoszenia

Dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych

Komunikaty i ogłoszenia
Informacja – WAŻNE

UWAGA MIESZKAŃCY!


Wójt Gminy Aleksandrów informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o uzyskanie dotacji w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Prosimy osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu o składanie wniosków. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Aleksandrów w pokoju nr 107 w terminie do 30.03.2018 roku.

Ważne infromacje dla producentów tytoniu

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie uzupełnienia "Raportu oddziaływania na środowisko" i wystąpienia...

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów
w sprawie uzupełnienia "Raportu oddziaływania na środowisko" i wystąpienia do organów współdziałających

Ogłoszenie dotyczące zrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Komunikaty i ogłoszenia
OGŁOSZENIE

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystanego  do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

    W 2018 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do Wójta Gminy Aleksandrów w dwóch terminach:

Ogłoszenie RDOŚ w Łodzi dotyczące trasy S12

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi dotyczące trasy S12

Komunikaty i ogłoszenia

Harmonogram bezpłatnej pomocy prawnej

Komunikaty i ogłoszenia

INFORMACJA WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW w sprawie uzupełniającego naboru kandydatów na ławników

Komunikaty i ogłoszeniaINFORMACJA
 
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

 
w sprawie
uzupełniającego naboru kandydatów na ławników

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie uzupełnienia "Raportu oddziaływania na środowisko" i wystąpienia do....

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów
w sprawie uzupełnienia "Raportu oddziaływania na środowisko" i wystąpienia do organów współdziałających

Założenia do programu Mieszkanie Plus

Komunikaty i ogłoszenia
Dostawca XML