Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie o zabraniu wiejskim

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wyłożeniu do publicznego wglądu "Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania..

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie
Wójta Gminy Aleksandrów


o wyłożeniu do publicznego wglądu "Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów oraz Prognozy oddziaływania na środowisko"

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wydaniu do publicznego wglądu "Studium uwarunkowań kierunków...

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów
o wydaniu do publicznego wglądu "Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko"

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wydaniu postanowienia w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji...

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów
o wydaniu postanowienia w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji środowiskowej

» więcej | 69617 odsłon

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów...

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów współdziałających

» więcej | 69573 odsłon

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie - w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Komunikaty i ogłoszenia
OGŁOSZENIE

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

    W 2017 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do Wójta Gminy Aleksandrów w dwóch terminach:

  1.  od 01 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z oryginałami faktur VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.;
  2.  od 01 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z oryginałami faktur VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie

od 01 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie projektu tzw. uchwały antysmogowej.

Komunikaty i ogłoszenia

Uchwała Nr 977/17
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 25 lipca 2017


w sprawie przyjęcia, przekazania do zaopiniowania oraz udostępnienia społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zal_1_-_projekt_uchwaly_SWL_tzw._antysmogowej.pdf >>

Zal_2_-_ogloszenie.pdf

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów dotyczący upamiętniena 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Komunikaty i ogłoszenia
Komunikat

W związku z zarządzeniem Nr 162/2017 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego - Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania,


Wójt Gminy Aleksandrów informuje,

Dostawca XML