Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej...

Wybory Uzupelniajace | Komunikaty i ogłoszenia
Komunikat
Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 25 kwietnia 2016 r.o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej
w Aleksandrowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Aleksandrowie
zarządzonych na dzień 3 lipca 2016 r.

Dokument do pobrania tutaj >>

Pomoc na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

Komunikaty i ogłoszenia
Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.
Termin ten oraz zasady udzielania takiej pomocy ogłosił 29 lutego Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek za pośrednictwem dziennika ogólnopolskiego i portalu internetowego ARiMR.

Program 500+

Komunikaty i ogłoszenia

Zmiany w zakresie podatków

Podatki | Komunikaty i ogłoszenia

Od 1 stycznia 2016r. zmiany w podatkach


Wójt Gminy Aleksandrów informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany, które będą dotyczyć podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty i ogłoszenia | Przetargi
Dostawca XML