Przetargi

Zapytanie ofertowe - „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW”

Przetargi

W związku z realizacją projektu „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW” współfinansowanego ze środków   Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 , Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.
zapraszam do przedstawienia oferty cenowej na dostawę  narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do wyposażenia pracowni szkolnych w Gminie Aleksandrów

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

Przetargi

Zapytanie ofertowe - "ZAKUP PALIWA DO AUTOBUSU SZKOLNEGO W 2017 i 2018 ROKU"

Przetargi
Dostawca XML